Hozzájáruló nyilatkozat

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ


 

HOZZÁJÁRULOK

hogy a személyes adataimat (NÉV, CÍM, TELEFONSZÁM, E-MAIL CÍM)

ADATKEZELŐ:

MELCHER OLIVÉR EV.

SZÉKHELY:

6000 Kecskemét, Irinyi u. 34. 4/27.

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM:

50799389

ADÓSZÁM:

67813445-1-23

KÉPVISELŐ NEVE:

MELCHER OLIVÉR

mint Adatkezelő az alábbi célokra kezelje:

ADATKEZELÉS CÉLJA:

ÜZLETI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE, SZERZŐDÉSES KAPCSOLAT LÉTREJÖTTE

Adatkezelő a következő előzetes tájékoztatást adta meg részemre személyes adataim kezelésével összefüggésben: a Társaság fentiekben megjelölt célú adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, amely egyértelmű és kifejezett. A fentiekben rögzített célú megkereséshez érintett egyértelmű, kifejezett hozzájárulását Adatkezelő honlapján jelölőnégyzet kipipálásával adja meg, adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően, vagy papír alapú nyilatkozat útján. Az adatkezeléssel érintettek köre: minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Társaság személyes adatait a fentiekben megjelölt célból kezelje. Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásáig. Tudomásul vettem, hogy jogomban áll kérelmezni az adatkezelőtől a személyes adataimhoz való hozzáférést, személyes adataim helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, jogom van az adathordozhatósághoz, hozzájárulásom időbeli határ nélküli visszavonásához, illetőleg panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Bővebb tájékoztatás található az Adatkezelő honlapján elérhető adatkezelési tájékoztatóban.


 


 

 

Kosár tartalma

A kosár tartalma üres.